Лозя

През 2013 г. 30 ха от съществуващите лозови масиви се преструктурирани с нови по-атрактивни сортове – Шардоне, Совиньон блан, Семийон, Пино Ноар и Сира.

Пет години по-късно през 2018 г. на изключително благоприятния тероар се преструктурират още 30 ха като се засаждат с Димят, Гренаш блан, Пети Мансенг, Вионие, Русан, Мерло, Каберне Совиньон, Каберне фран, Примитиво, Темпранило и Малбек.

Почвата е  чернозем смолник – излужен чернозем.

Климатични условия – умереноконтинентален климат с характерни течения от и към морето, съпътствуващи с висока атмосверна влага по време на гроздобера, което благоприятствува отглеждането на грозда.