Винарската изба разполага със 700 дка собствени лозя, които са разположени в  Източен – Черноморски регион, в непосредствена близост до винарната.  Почвата е чернозем смолник, излужен чернозем. Умерено-континенталеният климат е с характерни течения от и към морето, съпътстващи с висока атмосферна влага по време на гроздобер,  благоприятствува отглеждането на гроздата. Лозовите насаждения са засадени в периода 2000-2006 г. и включват сортове Шардоне, Совиньон блан, Мерло и Каберне Совиньон и през 2013г. са преструктурирани 25 ха от съществуващите лозя, които са засадени със Сира, Пино Ноар, Семийон и нови клонове на Шардоне, Совиньон блан. Разстоянието на засаждането в реда е 1.2 m, а между редовете 2.5 m.

Посадъчният материал е доставен от Франция – областта Бордо, от пепинерията  - JEAN – GUY ARRIVE.

Сортовият състав е специално селектиран от различни клонове на лозичките, с оглед производството  на високо качествени червени и бели купажни вина.