Винарска изба "ТОХУН" е модерна изба с класически – подземно, надземен тип за преработка на грозде с капацитет от 600 тона годишно. Избата разполага с високотехнологично Немско и Италианско оборудване, с цел производство на къси серии висококачествени вина.
Сотиращите маси, всички ферментатори и съдове за съхранение са изработени от РОДИНА – ХАСКОВО АД, гр Хасково, а машините и съоръженията са:
  • Гроздомелачка – IMMA, Италия
  • Подемно транспортна техника, виличен кантар - MITSUBISHI
  • Преса – WILLMES, Германия, с обем 5т.
  • Охладителна инсталация - WTG KREYER - NCEP, Германия
  • Помпи и бъркалки - КIESEL
  • Двустъпална свещова филтърна инсталация – BEGEROW

Бутилираща линия с номинален капацитет 1500 бр.бут./час – SICK, Германия и включва:
Устройство за изплакване на нови неупотребявани бутилки; Пълначно дозиращ апарат за напитки; Затварящ апарат, работещ с винтови капачки тип “Пилфер-пруф” и коркови тапи; Етикетираща машина и поставяне на Полиламинатни капсули Парогенератор – Германия;
Винарската изба има Стандарт за качество - EN ISO 9001:2008 / HACCP.