Винарска изба „Тохун” , гр.Поморие е построена в съотвествие със съвременните технологически принципи на винопроизводството и с действащите български и европейски нормативни актове, свързани с проектирането,www.aljyad.com строителството и винопроизводството.